Donacije

 

 • 2014. donacija poplave Gunja
 • 2015. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2015. donacija KLAUNOVI DOKTORI
 • 2015. donacija hum. akcija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2015. donacija socijalna samoposluga Vukovar, udruga
 • 2016. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2016. donacija KLAUNOVI DOKTORI
 • 2016. donacija socijalna samoposluga Vukovar, udruga
 • 2016. donacija hum. akcija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2017. donacija BK Kamešnica
 • 2017. donacija Udruga Most Split
 • 2017. donacija KLAUNOVI DOKTORI
 • 2017. donacija Dječji dom Split
 • 2019. donacija ragbi klub Nada
 • 2019. donacija KLAUNOVI DOKTORI
 • 2019. donacija Udruga Most Split
 • 2019. donacija Dječji dom Zagreb
 • 2019. donacija socijalna samoposluga Vukovar, udruga
 • 2019. donacija Zaklada Nora Šitum
 • 2019. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2019. donacija KLAUNOVI DOKTORI
 • 2019. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2019. donacija hum. akcija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2019. donacija hum. akcija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2019. donacija udruga MOST Split
 • 2019. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2019. donacija zbog teškog materijalnog  stanja fizičke osobe
 • 2019. donacija Caritas
 • 2019. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2019. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2020. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2020. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2020. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2020. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2020. donacija Caritas
 • 2020. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2020. donacija KLAUNOVI DOKTORI
 • 2020. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2020. donacija dječiji Dječiji dom Zagreb
 • 2020. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2020. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2020. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2020. donacija poplave Vrgorac
 • 2020. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2021. donacija potresi Petrinja
 • 2021. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2021. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2021. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2021. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2021. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2021. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2021. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2021. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2021. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2021. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2021. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2021. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2022. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2022. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2022. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2022. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2022. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2022. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2022. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2022. donacija hum. akcija za opremanje KBC Split
 • 2022. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2022. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2022. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2023. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2023. donacija sportskom turniru
 • 2023. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2023. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe
 • 2023. donacija sportskom turniru
 • 2023. donacija hum. akcija za pomoć u liječenju fizičke osobe
 • 2023. donacija zbog teškog materijalnog stanja fizičke osobe