Reklamacija i povrati

Ako nisi zadovoljan robom kupljenom u Vandal online shopu, imaš pravo na reklamaciju u zakonskom roku. Samo nam pošalji e-mail s napomenom REKLAMACIJA.

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod, ponuditi popravak ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.